Koll på läget!

Obs! den här sidan är under uppbyggnad och visar inte nödvändigtvis korrekta data.

Syftet med det här verktyget är att du skall få en inblick i hur din klinik eller ditt landsting presterar inom olika områden, i förhållande till hela landet. I tabellen nedan används så kallade Bullet Graphs för att visa hur en kliniks eller ett landstings resultat förhåller sig till målvärden och det genomsnittliga resultatet i landet.