Kontakt

Ola Rolfson, registerhållare
Docent
ola.rolfson@registercentrum.se

Cecilia Rogmark, registerhållare ansvarig för halvproteser
Docent
cecilia.rogmark@skane.se

Johan Kärrholm, registerhållare, vetenskaplig chef
Professor
johan.karrholm@vgregion.se

Kajsa Erikson, registerkoordinator
010-441 29 30
kajsa.erikson@registercentrum.se

Karin Lindborg, registerkoordinator
010-441 29 31
karin.lindborg@registercentrum.se

Karin Pettersson, registerkoordinator
010-441 29 32
karin.pettersson@registercentrum.se

Karin Davidsson, registerkoordinator
010-441 29 33
karin.davidsson@registercentrum.se

Szilárd Nemes, statistiker
0760-50 15 02
szilard.nemes@registercentrum.se

Erik Bülow, statistiker
0700-82 34 28
erik.bulow@registercentrum.se