Projekt

Här hittar du information om pågående och planerade forskningsprojekt som Svenska Höftprotesregistret driver. Förutsättningen för att få forska på registerdata är att det finns ett godkännande från etisk prövningsnämnd, godkännande av datautlämnande och sekretessbedömning via den centralt personuppgiftsansvarige juristen i Västra Götalandsregionen.

Databaser för forskning förvaras på servrar på Göteborgs Universitet med hög krypteringsgrad och kan bara nås via så kallad 2-faktors autentisering, som tilldelas de aktuella forskarna. Databaserna är anonymiserade (personnummer ersatta med löpnummer). Alla pågående forskningsprojekt beskrivs på svenska och med populärvetenskapligt språk. Nedan hittar du också alla hittills publicerade vetenskapliga arbeten.

I dagsläget finns publicerade av totalt registrerade projekt.

Våra projekt