Resultat efter höftprotesoperation

384 000 höftprotesoperationer utförda i Sverige sedan 1969. Se mer statistik
94% av alla proteser är utan allvarlig komplikation efter 10 år. Se mer statistik
88% av patienterna upplever sig smärtfria ett år efter operation. Se mer statistik

Svenska Höftprotesregistret

Registret omfattar kirurgi med total höftprotes och halvprotes. Total höftprotes innebär att hela leden ersätts med en konstgjord led. Vid insättning av halvprotes ersätts bara övre delen av lårbenet eftersom ledskålen är oskadad. Halvprotes används oftast för behandling av brott på lårbenshalsen.
Registrets huvudsyfte är att skapa kunskap om hela proceduren, det vill säga att följa patienten alltifrån perioden före kirurgi till många år efter ingreppet, att optimera val av kirurgisk teknik och implantat, samt att utgöra grund för ett fortlöpande förbättringsarbete.

Läs mer om Svenska Höftprotesregistret.

Årsrapport 2016

Nu har Höftprotesregistrets årsrapport för 2016 kommit.

Läs mer.