Resultat efter höftprotesoperation

384 000 höftprotesoperationer utförda i Sverige sedan 1969. Se mer statistik
94% av alla proteser är utan allvarlig komplikation efter 10 år. Se mer statistik
88% av patienterna upplever sig smärtfria ett år efter operation. Se mer statistik

Uppföljning av höftprotesoperationer sedan 1979

Svenska Höftprotesregistret är ett Nationellt Kvalitetsregister. Registret har sedan 1979 registrerat utförda primära totala höftproteser i Sverige. En väsentlig del är att alla omoperationer registreras, vilket möjliggör analys av komplikationer i det kontinuerliga förbättringsarbetet. Individuella patientdata som ålder, kön, diagnos, operationsteknik och använd protestyp registreras och sedan 2002 inkluderas även individuellt utfall såsom smärtlindring, tillfredsställelse och hälsorelaterad livskvalitet.

Sedan 2005 registreras även så kallade halvproteser, som i huvudsak sätts in på patienter, som brutit lårbenshalsen. Registrets huvuduppdrag är verksamhetsanalys, förbättringsarbete och klinisk forskning med målet att ge den enskilda patienten optimal vård. Registret stöds sedan 1989 av Sveriges Kommuner och Landsting samt Västra Götalandsregionen. Styrelse och styrgrupp tillsätts i samråd med Svensk Ortopedisk Förening. Styrelsen består av docent Ola Rolfson, professor Johan Kärrholm, docent Cecilia Rogmark och professor Henrik Malchau. Styrelsen är ansvarig för denna webbplats.

Information om patientdatalagen.

Ny avhandling kan ge säkrare höftoperationer

Det innebär vissa risker att få en ny höftled inopererad. Ett ytterst litet fåtal patienter riskerar att dö. Men vilka är de? En ny avhandling med data från Svenska Höftprotesregistret visar hur man på ett träffsäkert sätt kan avgöra detta.

Läs mer.